Chính sách về quyền riêng tư

Cập nhật mới nhất ngày 15 tháng 5 năm 2018

Không bất ngờ!

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn theo cách như được trình bày trong chính sách này

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết bảo mật và giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bạn luôn toàn quyền kiểm soát

Cập nhật hồ sơ và ưu tiên giao tiếp của bạn vào bất kỳ lúc nào

Giới thiệu về chính sách này

Cùng với các Điều khoản dịch vụChính sách Cookie của chúng tôi, chính sách này giải thích cách thức thu thập và xử lý thông tin của bạn trên tất cả các trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ khác của chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ xem xét chính sách này để luôn cập nhật thông tin. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải phiên bản mới nhất ở đây. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ cho bạn biết khi bạn truy cập vào dịch vụ của chúng tôi vào lần tới, hoặc bằng cách giao tiếp khác.

Tìm hiểu thêm về chinh sách này

Tại sao và làm thế nào chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi, nếu cần thiết để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu, nếu cần thiết để thực hiện hoặc tuân theo các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý, hoặc nhằm mục đích kinh doanh thông thường được đề cập trong chính sách này.

Tìm hiểu thêm về lý do tại sao và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân nào?

Mọi người sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ có nhiều thông tin lặt vặt về họ được thu thập, lưu giữ và xử lý. Tuy nhiên, chúng tôi không thu thập thêm thông tin không cần thiết.

Tìm hiểu thêm về những thông tin mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian bao lâu?

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu của bạn cho đến khi chúng tôi vẫn cần, hoặc phải lưu giữ vì lý do pháp luật yêu cầu. Sau đó chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin để không thể nhận dạng bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, nhưng bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn vào bất kỳ lúc nào.

Tìm hiểu thêm về thời gian chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Khi nào thông tin của bạn được chia sẻ với hoặc thu thập bởi các bên thứ ba?

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn chỉ khi bạn yêu cầu chúng tôi, khi đó là một phần cần thiết trong quá trình làm việc với bạn và cung cấp dịch vụ cho bạn, hoặc nếu chúng tôi cần vì lý do pháp luật yêu cầu. Các công ty mà bạn đặt vé thông qua Skyscanner (như các hãng hàng không hoặc khách sạn) sẽ thu thập dữ liệu của bạn phù hợp với chính sách riêng của họ. Đôi khi các công ty quảng cáo qua dịch vụ của chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin của bạn (xem phần Chúng tôi có sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự khác không?). Cuối cùng, các công ty giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cũng sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn thay mặt chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi chia sẻ hoặc cho phép người khác thu thập thông tin của bạn

Làm thế nào chúng tôi giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn?

Bảo vệ sự riêng tư của bạn nằm trong nền văn hóa của chúng tôi và chúng tôi sử dụng kết hợp các biện pháp tiêu chuẩn trong ngành để bảo vệ điều đó.

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn ở đâu?

Dữ liệu của bạn được lưu giữ an toàn trong các trung tâm dữ liệu trên thế giới – vị trí chính xác tùy theo nơi bạn sử dụng Skyscanner. Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được xử lý bởi các nhà cung cấp có các biện pháp bảo vệ thích hợp theo hợp đồng cho thông tin mà họ xử lý. Đôi khi dữ liệu của bạn có thể được lưu giữ ở các quốc gia có mức độ an ninh khác với quốc gia của bạn nhưng chúng tôi luôn đảm bảo các tiêu chuẩn của họ đáp ứng với yêu cầu của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về nơi chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Thông tin của bạn được sử dụng để quảng cáo như thế nào?

Bạn sẽ nhìn thấy nhiều loại quảng cáo khác nhau khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và cũng có thể nhìn thấy các mẫu quảng cáo về Skyscanner khi bạn trên các nền tảng khác. Những quảng cáo này có thể đến từ chúng tôi hoặc từ các bên thứ ba và có thể được cá nhân hóa để chúng phù hợp hơn với bạn. Thông tin sử dụng để cá nhân hóa quảng cáo mà bạn nhìn thấy có thể bao gồm các chi tiết của bạn về những thông tin mà bạn đã tìm kiếm trên Skyscanner hoặc thông tin vị trí chung ở cấp thành phố hoặc sân bay, nhưng sẽ không bao giờ bao gồm tên, chi tiết liên lạc hoặc thông tin khác của bạn có thể cho phép nhận diện bạn trong thế giới ngoại tuyến. Nếu bạn muốn quản lý cách sử dụng thông tin của bạn cho mục đích quảng cáo, bạn có thể tìm hiểu thêm dưới đây và trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng thông tin của bạn để quảng cáo

Chúng tôi có sử dụng cookie hay các công nghệ tương tự không?

Chúng tôi sử dụng các cookie và công nghệ tương tự để giúp cung cấp, tối ưu, cá nhân hóa và phân tích các dịch vụ của chúng tôi và nhằm mục đích quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về các cookie và công nghệ tương tự

Những lựa chọn và quyền của bạn là gì?

Nếu bạn có tài khoản Skyscanner, bạn có thể truy cập, chỉnh sửa, tải về hoặc xóa dữ liệu cá nhân quan trọng liên quan đến hồ sơ của bạn vào bất kỳ lúc nào bằng cách vào Hồ sơ của bạn. Từ đây, bạn cũng có thể quản lý các ưu tiên đăng ký và tiếp thị của mình.

Bạn cũng có quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn, điều này chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn dưới đây. Bạn có thể thực hiện những quyền này bằng cách liên hệ chúng tôi qua Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn và quyền của bạn

Chúng tôi là ai và làm thế nào bạn có thể liên lạc với chúng tôi?

Skyscanner do Skyscanner Limited, một công ty đăng ký ở Anh, cung cấp.

Skyscanner Limited là Nhà quản lý dữ liệu bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập được từ bạn.

Số công ty của chúng tôi là: 04217916

Địa chỉ văn phòng đăng ký của chúng tôi là: Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, London, United Kingdom, WC1B 3AU.