Hướng dẫn về phí ẩn của Skyscanner

Xem giải thích đơn giản của chúng tôi về thuật ngữ và biệt ngữ phố biến nhất được sử dụng bởi các công ty cho thuê xe! Để giúp bạn chọn ưu đãi cho thuê xe rẻ nhất và phù hợp nhất, chúng tôi cũng nhấn mạnh một số phí ẩn và phụ phí mà các công ty cho thuê xe có thể thêm vào.

Các công ty cho thuê xe có thể tính phụ phí cho tài xế dưới 25 tuổi, thường thanh toán khi bạn nhận xe. Giới hạn tuổi có thể áp dụng ở những địa điểm nhất định. Kiểm tra trang web của công ty cho thuê xe trước khi đặt xe.