Các chi tiết về Công ty

Địa chỉ liên lạc

Skyscanner Ltd  

Quartermile One
15 Lauriston Place
Edinburgh EH3 9EN
United Kingdom

Các văn phòng

Vương Quốc Anh, Singapore, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hungary, Bun-ga-ri

Số đăng ký của Công ty tại Anh Quốc

04217916

Mã Đăng ký VAT

GB 208148618

Văn phòng đăng ký

Skyscanner Limited
Suite 7-001, 1 Fore Street
London, EC2Y 5EJ
United Kingdom

Tìm kiếm vé giá rẻ nhanh nhất