@-webkit-keyframes bpk-keyframe-spin{100%{-webkit-transform:rotate(1turn);transform:rotate(1turn)}}@keyframes bpk-keyframe-spin{100%{-webkit-transform:rotate(1turn);transform:rotate(1turn)}}.index-tiles .index-list{margin:0}.index-tiles .index-list li{display:inline-block;float:left;width:33%;height:auto;padding:0px 8px 14px 8px;margin:0;overflow:hidden;vertical-align:top;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.index-tiles .index-list li a{display:block;text-decoration:none;color: #21C1D6; color: var(--bpk-primary-color,#21C1D6);}.index-tiles .index-list li .description{padding:10px 14px;background:#FFFFFF;color: #21C1D6; color: var(--bpk-primary-color,#21C1D6);line-height:2em}.index-tiles .index-list li .title{display:block;font-weight:400;font-size:2em}.index-tiles .index-list li .subtitle{font-size:14px}.index-tiles .index-list li .photo{line-height:1em}.index-tiles .index-list li .photo img{display:block;width:100%}.index-tiles .index-tiles-search-controls{clear:both;background:linear-gradient(135deg, #00b2d6 0%, #02DDD8 100%);padding:.75rem;border-radius:.375rem}.index-tiles .index-tiles-search-controls::after{content:"";display:table;clear:both}@media screen and (max-width: 910px){.index-tiles .index-list li{width:50%}}@media screen and (max-width: 600px){.index-tiles .index-list li{display:block;width:100%}.index-tiles .index-tiles-search-controls{padding:0}} .city-breaks-header{font-family:'Source Sans Pro', sans-serif}.city-breaks-header h1 strong{color:#21C4D9}.city-breaks-header .header-wrapper{background:#fff;z-index:1;overflow:hidden;margin:auto}.city-breaks-header .header-wrapper h1{position:static;bottom:0;font-size:30px;padding:10px 0 10px 0;text-align:center}.city-breaks-header header{position:relative}.city-breaks-header .hero{position:relative;width:100%;max-height:400px;overflow:hidden}.city-breaks-header .hero img{width:100%;max-width:100%}.city-breaks-header p{font-weight:200;font-size:1.3em;line-height:1.8em}.city-breaks-header .section-wrapper{padding:20px;width:auto}@media screen and (min-width: 900px){.city-breaks-header .header-wrapper{position:absolute;top:50%;left:50%;-webkit-transform:translateX(-50%) translateY(-50%);transform:translateX(-50%) translateY(-50%);padding:0 20px}.city-breaks-header .header-wrapper h1{font-size:46px}}@media screen and (min-width: 1090px){.city-breaks-header .section-wrapper{padding:20px 0}.city-breaks-header .content-wrapper{width:1048px;margin:0 auto}} Đi chơi cuối tuần | Skyscanner

Đi chơi cuối tuần

Đi chơi cuối tuần

Bạn đang tìm kiếm cho chuyến đi chơi cuối tuần trong thời gian ngắn? Tại Skyscanner chúng tôi so sánh tất cả các hãng hàng không, nhà cung cấp khách sạn và nhà cung cấp du lịch lớn để tìm các chương trình khuyến mãi tốt nhất cho chuyến đi chơi cuối tuần hiện có.