Các kỳ nghỉ tại Accra

Ga-na
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ga-na? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Accra. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Accra Mall và National Museum of Ghana. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Accra thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Lomé

Cotonou