Các kỳ nghỉ tại Yazd

Iran
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Iran? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Yazd. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Dolat Abad Garden và Great Mosque of Yazd. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Yazd …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Isfahan

Shiraz