Các kỳ nghỉ tại Amman

Jordan
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Jordan? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Amman. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Dead Sea và Roman Theatre. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Amman thật sự phù …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Tel Aviv

Haifa

Damas

Turaif