Các kỳ nghỉ tại Arequipa

Peru
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Peru? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Arequipa. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Plaza de Armas và Convento de Santa Catalina. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Arequipa …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Arica

Cuzco

La Paz

Machu Picchu