Các kỳ nghỉ tại Montego Bay

Jamaica
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Jamaica? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Montego Bay. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Doctor's Cave Bathing Club và Chukka Caribbean Adventures . Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Kingston

Holguín

Moa