Các kỳ nghỉ tại Đài Nguyên

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Đài Nguyên. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm 山西小布达拉宫 và Wu Yi Guang Chang. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Đài …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Thạch Gia Trang

Đại Đồng

Hô Hòa Hạo Đặc

Lạc Dương